Informacja
Zamówienie poprawnie złożono

Szczegóły towaru

Rodzaj dostawy
Rodzaj płatności
Suma
Firma
Imię
Nazwisko
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
Komentarz do zamówienia
Potwierdzenie zamówienia wymaga podania adresu e-mail
Email
Powtórz e-mail
Proszę wprowadzić dane do faktury VAT
Nazwa
NIP
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Kategorie
WYSZUKAJ PO PRODUCENCIE
Strona główna Polityka ochrony i przetwarzania danych

Polityka ochrony i przetwarzania danych - Obowiązek informacyjny

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest sbike.pl Arkadiusz Sołkiewicz z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Jarzębinowej 25 operator internetowego sklepu dostępnego pod adresem www.sbike.pl.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: kontakt@sbike.pl,
adres pocztowy: sbike.pl Arkadiusz Sołkiewicz, ul. Jarzębinowa 25, 59-700 Bolesławiec.


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie. Udzieliłeś ich nam:
- podczas składania przez Ciebie zamówienie w naszym sklepie;
- podczas składanie zamówienia poprzez adres e-mail;
- podczas wysłania do nas zapytania związanego z naszą działalnością;


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez SBIKE.PL?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wysyłki zakupionego towaru w naszej firmie;
- realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w naszej firmie;
- obsługi reklamacji;
- obsługi zgłoszeń, zapytań które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, adres e-mailowy);
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy sbike.pl Arkadiusz Sołkiewicz, którym jest:
- obsługa Twoich próśb, zapytań przekazywanych nam poprzez e-mial oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
- zapewnienie obsługi usług płatniczych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś (poprzez e-maila w tej sprawie na adres kontakt@sbike.pl). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
- adres e-mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon,- klient indywidualny
- adres e-mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon oraz dane firmowe takie jak: nazwa, adres, NIP - klient biznesowy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, ani odpowiedzieć na twoje zapytanie, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać usług firmy sbike.pl Arkadiusz Sołkiewicz.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec sbike.pl Arkadiusz Sołkiewicz w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę sbike.pl Arkadiusz Sołkiewicz; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz po zrealizowaniu zamówienia przekazywane są do:
- firm kurierskich;
- biura podatkowo rachunkowego;
- podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli takie formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta);

Dane pochodzące z cookies są przetwarzane przez Google na potrzeby narzędzia analitycznego Google Analytics.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe pozyskane w wyniku pozostawienia komentarzy pod wpisami są przechowywane aż do ich ręcznego usunięcia (poprzez usunięcie komentarza).

Dane osobowe pozyskane w wyniku zapisu na newsletter są przechowywane do momentu gdy użytkownik nie anuluje swojej subskrypcji newslettera.

Pliki ciasteczek (cookies) są przechowywane przez 30 dni od wizyty na stronie i wyrażenia zgody na korzystanie z cookies.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez sklep internetowy www.sbike.pl, polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny bądź domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji.

 


 


POLEĆ NASZ SKLEP